Nieuws

 

Renovatie opdracht

In opdracht van een belegger zijn we gestart met de renovatie van hun panden.

 

Verbouwing bedrijfspand

Wij hebben opdracht gekregen voor de verbouwing van een bedrijfspand. Vanaf morgen aan de slag! BMU Groep - voordelig bouwen, zonder zorgen.

 

Kringloopwinkel Soest

BMU Groep in zeer korte tijd de uitbreiding/ transformatie van de Kringloopwinkel opgeleverd die gedurende bouw werkzaamheden volledig open was! Een geweldig team van enthousiaste mensen vanuit de Kringloop Spullenhulp Soest heten u welkom! Iedereen die hieraan meegeholpen heeft dank voor deze prachtige prestatie.

 

Wist u dat BMU Groep bouwt, verbouwt en ontwikkelt?

BMU Groep bouwt economisch, houdt van het vak en heeft aandacht voor details die van toegevoegde waarde zijn voor de opdrachtgever. Een opdrachtgever die recht heeft op zekerheid.

BMU Groep is aangesloten bij Bouwend Nederland, Stichting Bouwgarant en Woningborg. Dit geeft u de zekerheid dat zowel tijdens de werkzaamheden als na oplevering aan alle eisen van de bovengenoemde instellingen wordt voldaan en dat de afspraken worden nagekomen.

 

Nieuwsbrief december 2017

Namens BMU Groep wensen wij u fijne feestdagen en een succesvol nieuwjaar toe!

Klik hier voor onze december nieuwsbrief.

 

Het verscholen Erf, Soesterengweg 

Bestemmingsplan Soesterengweg 6 goedgekeurd

Op 21 december jl. heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan voor de locatie achter de Soesterengweg 6 vastgesteld. In het oude bestemmingsplan was reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die de realisatie van een aantal woningen mogelijk zou kunnen maken. Op het perceel was sinds jaar en dag het agrarisch bedrijf van de familie Lanser gevestigd, maar enkele maanden geleden zijn de bedrijfsactiviteiten beëindigd. De voormalige stallen en bijgebouwen zullen plaatsmaken voor 4 nieuwe woningen. De huidige woning van de familie Lanser blijft bestaan.

Het nieuwe plan, 't Verscholen Erf, is ontwikkeld door de BMU Groep uit Soesterberg.

Het ontwerp van de woningen is van de hand van Eekel architect&bureau uit Huizen en Landscape studio uit Eemnes heeft zorg gedragen voor een juiste inpassing in het landschap.

Het nieuwe bestemmingsplan, dat voorziet in de realisatie van 2 vrijstaande en 2 aanééngeschakelde woningen, is tot stand gekomen na intensief overleg met de Gemeente Soest, omwonenden en de Stichting Vrienden Soester Engh.

Om de eigen identiteit van de omliggende bebouwing (De Witte Burcht en De Witte Burchthoeve) te waarborgen, gaf de commissie ruimtelijke kwaliteit de voorkeur aan een moderne, eigentijdse uitstraling.

Bijzondere aandacht is besteed aan de inrichting van het terrein. Het was de uitdrukkelijke wens van de Stedenbouwkundigen en van de Vrienden Soester Engh om de ontwikkeling zoveel mogelijk in te passen in de bestaande natuurlijke omgeving. Er zal een nieuw weiland worden aangelegd en langs het fietspad tussen de Verlengde Talmalaan en de Chalonhof worden extra bomen aangeplant.
De totale bouwmassa van de 4 nieuwe woningen zal beduidend minder zijn dan de bestaande stallen, schuren en bijgebouwen. Daarnaast verschaffen de gekozen materialisatie en kleurgebruik het geheel een ingetogen karakter. Dit karakter zal extra benadrukt worden door de licht verdiepte ligging van de woningen.

Van de vier te realiseren woningen, zijn er nu 3 beschikbaar voor verkoop.

De eerste woning is een bungalow. Deze krijgt een maximale bouwhoogte van 4,5 meter en beschikt over een bruto vloeroppervlak van ca. 211m2 en een inhoud van ca. 770m3. Door het gedeeltelijk of geheel onderkelderen kan het woonoppervlak en de inhoud nog aanzienlijk vergroot worden. Deze woning komt op een perceel van ca. 600m2.

De 2 aanééngeschakelde villa's, die eventueel afzonderlijk van elkaar gerealiseerd kunnen worden, beschikken over een brutovloeroppervlak van respectievelijk ca. 242 en 206m2 en een inhoud van respectievelijk ca. 825 en 716m3. De bouwhoogte van de woningen bedraagt deels 4,5 meter en deels 7,5 meter. Ook voor deze woningen geldt dat het vloeroppervlak en de inhoud nog vergroot kunnen worden indien de woningen worden onderkelderd.

Voor alle 3 woningen heeft de architect 2 indelingsvarianten uitgewerkt, waaronder ook een variant met een gedeeltelijk souterrain.

Toegang tot de 4 kavels wordt verkregen door een exclusieve nieuw aan te leggen privé oprijlaan die eigendom zal worden van de gezamenlijke eigenaren. De bestaande glooiing in het landschap zal tussen de kavels worden opgevangen met een keerwand. De erfscheiding over de lange zijde zal gevormd worden door een keerwand waarin een sfeervolle lijnverlichting verwerkt zal gaan worden.

Niet alleen de ligging van dit project is uniek; ook het feit dat kopers nog in zeer grote mate invloed hebben op de indeling van de woning. Alleen het bouwvolume, de uitstraling en de kleurstelling van het metselwerk van de woningen zijn vaststaande gegevens.

De verkoop van de 3 woningen is in handen van Deelen Makelaars Nieuwbouw. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dit kantoor, telefoon 035 6015360 of nieuwbouw@deelen.nl.

Ga naar de advertentie

 

Nieuwe renovatie opdracht

Deze week weer een opdracht ontvangen voor het renoveren van achtergevels van 6 woningen in Utrecht, hier zijn we dankbaar voor en zullen ons uiterste best doen om onze vaste opdrachtgever te ontzorgen. Succes mannen!

Bedrijven Platform Duurzaamheid

Dinsdag 16 februari 2016 heeft BMU Groep het genoegen gekregen om de ‘’Duurzaam Goed Bezig’’ duim met bijbehorend certificaat te ontvangen. Marcel Adriani, wethouder van Economische Zaken van Soest, heeft deze onderscheiding uitgereikt aan Soester bedrijven die aandacht schenken aan mensen en het milieu.

Dat wij deze onderscheiding hebben mogen ontvangen, is voor ons weer extra motivatie om door te gaan met het creëren van een duurzamer Soest en Nederland.

 Duurzaam goed bezig

www.duurzamebedrijvensoest.nl

 

Eerste steenlegging van de Rademakerstaete.

Soester Courant

Krantenartikel Rademakerstaete BMU Groep

 

Soest Nu

Rademakerstaete BMU Groep

 

Artikel in de Soester Courant over de Rademakerstaete.

 

Bron: Soester Courant - 1 april 2015 

Artikel in de Gooi en Eemlander over de Rademakerstaete.

Bron: Gooi en Eemlander - 1 april 2015